1000slow

/Łukasz Tyczkowski

About Łukasz Tyczkowski

Nauczyciel, tłumacz, bloger, webmaster, pasjonat języka niemieckiego, właściciel Szkoły Online Paroli, zwolennik wykorzystania nowych mediów w edukacji. Moje motto: Übung macht den Meister!

Słówka od 131 do 140: der Bruder – das Café

131. der Bruder, -s, Brüder brat Wie alt ist dein Bruder? Ile lat ma twój brat? 132. der Brunnen, -s, - studnia; fontanna Im Park befindet sich ein schöner Brunnen. W parku znajduje się piękna fontanna. 133. die Brust, -, Brüste pierś (cycek baby/dziewuchy = die Titte, -, -n) [...]

Słówka od 121 do 130: breit – die Brücke

121. breit (breiter, am breitesten) szeroki Diese Hose ist zu breit. Te spodnie są za szerokie. 122. die Bremse, -, -n hamulec; giez (bydlęcy) In diesem Auto sind die Bremsen kaputt. W tym samochodzie hamulce są zepsute. 123. brennen (brennt, brannte, hat gebrannt) płonąć, palić się; pędzić alkohol (np. bimber) [...]

Słówka od 111 do 120: der Blumenkohl – brechen

111. der Blumenkohl, -s, ohne Plural/...sorten kalafior Blumenkohl essen wir sehr selten. Kalafior jemy bardzo rzadko. 112. die Bluse, -, -n bluzka Sie will noch die Bluse bügeln. Ona chce jeszcze uprasować bluzkę. 113. das Blut, -(e)s, ohne Plural krew Das Blut war überall. Krew była wszędzie. 114. der [...]

Słówka od 101 do 110: billig – die Blume

101. billig (billiger, am billigsten) tani Dein Auto war nicht so billig, wie ich dachte. Twój samochód nie był tak tani, jak myślałem/am. 102. die Birne, -, -n gruszka; żarówka (die Glühbirne, -, -n) Ich mag Birnen und Äpfel. Lubię gruszki i jabłka. 103. bis do Bis Freitag. Do [...]

Słówka od 51 do 100: powtórzenie

Przyszedł czas na drugie powtórzenie zestawu słówek z metody 1000 słów w języku niemieckim. Tym razem zajmiemy się słówkami od 51 do 100. Oto one: außer - oprócz äußerst - nadzwyczaj, skrajnie auswendig - na pamięć das Auto - samochód, auto Auto fahren - prowadzić samochód das Baby - niemowlę backen - piec der Bäcker [...]

Słówka od 91 do 100: beten – das Bild

91. beten (betet, betete, hat gebetet) modlić się (zu Gott = do Boga) Jeden Abend betet er zu Gott. Każdego wieczora on modli się do Boga. 92. betrachten (betrachtet, betrachtete, hat betrachtet) przyglądać się; oglądać; traktować/poczytywać (jako) Die Kunden betrachten das Haus. Klienci oglądają dom. 93. beträchtlich (beträchtlicher, am beträchtlichsten) znaczny, [...]

Słówka od 81 do 90: das Beispiel – besuchen

81. das Beispiel, -s, -e przykład Zum Beispiel. Na przykład. 82. bekommen (bekommt, bekam, hat bekommen) dostać, otrzymywać Was hast du zum Geburtstag bekommen? Co dostałeś/aś na urodziny? 83. das Benzin -s, -e benzyna (pot. der Sprit, -s, -) Das Benzin wird leider immer teurer. Benzyna staje się niestety [...]

Słówka od 71 do 80: die Bar – das Bein

71. die Bar, -, -s bar (lokal) Die Bar befindet sich gleich um die Ecke. Bar znajduje się zaraz za rogiem. 72. der Bär, -en, -en niedźwiedź, miś Im Zoo haben wir einen Bär gesehen. W zoo widzieliśmy niedźwiedzia. 73. der Bart, -(e)s, Bärte broda Sein Bart ist schon [...]

Słówka od 61 do 70: das Badezimmer – bar

61. das Badezimmer, -s, - łazienka Dein Badezimmer gefällt mir sehr. Twoja łazienka bardzo mi się podoba. 62. der Bahnhof, -s, ...höfe dworzec kolejowy Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Przepraszam, jak dojdę do dworca kolejowego? 63. bald (eher, am ehesten) wkrótce; zaraz; niebawem Bald wird es regnen. Zaraz [...]

Słówka od 51 do 60: außer – das Bad

51. außer oprócz Außer ihm konnte das niemand lesen. Oprócz niego nikt nie mógł tego przeczytać. 52. äußerst nadzwyczaj, skrajnie Das ist wirklich äußerst gefährlich. To naprawdę jest skrajnie niebezpieczne. 53. auswendig na pamięć Der Schüler lernt das Gedicht auswendig. Uczeń uczy się wiersza na pamięć. 54. das Auto, [...]