1000slow

/Łukasz Tyczkowski

About Łukasz Tyczkowski

Nauczyciel, tłumacz, bloger, webmaster, pasjonat języka niemieckiego, właściciel Szkoły Online Paroli, zwolennik wykorzystania nowych mediów w edukacji. Moje motto: Übung macht den Meister!

Słówka od 1 do 50: powtórzenie

Powtórzenie słówek od 1 do 50. Szybki rzut oka na poniższą listę, a następnie rozwiązujemy test i sprawdzamy się w tłumaczeniu. der Abend - wieczór das Abendessen - kolacja aber - ale; jednak; ależ abfahren - odjeżdżać die Abfahrt - odjazd abreisen - wyjeżdżać abwesend - nieobecny acht - osiem die Adresse - adres der [...]

Słówka od 41 do 50: die Art – ausgezeichnet

41. die Art, -, -en gatunek; rodzaj; sposób Auf diese Art (und Weise) soll man sich am Tisch nicht benehmen. W ten sposób nie powinno się zachowywać przy stole. 42. der Arzt, -es, Ärzte/Ärztin, -, -nnen lekarz/lekarka Unser Bruder ist Arzt von Beruf. Nasz brat jest lekarzem z zawodu. 43. auch [...]

Słówka od 31 do 40: der Apfel – die Armee

31. der Apfel, -s, Äpfel jabłko Dieser Apfel ist zu sauer. To jabłko jest zbyt kwaśne. 32. der Appetit, -s, -e apetyt Guten Appetit! Smacznego! 33. die Aprikose, -, -n morela Ich mag Aprikosen. Lubię morele. 34. der April, -s, -e kwiecień Im April haben wir eine [...]

Słówka od 21 do 30: die Anfrage – der Anzug

21. die Anfrage, -, -n zapytanie Bitte schicken Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail. Proszę wysłać nam Państwa zapytanie przez e-mail. 22. angenehm (angenehmer, am angenehmsten) przyjemny; miły; miło Hier kann man die Zeit angenehm verbringen. Tutaj można miło spędzić czas. 23. die Angst, -, Ängste strach Hab keine [...]

Słówka od 11 do 20: alle – der Anfang

11. alle wszyscy; wszystkie Alle kleinen Kinder sind süß. Wszystkie małe dzieci są słodkie. 12. allein sam; samotny Er ist letztens so allein. On jest ostatnio taki samotny. 13. alles wszystko Alles klar? Wszystko jasne? 14. als gdy; kiedy; niż (przy porównaniach) Als ich ein Kind war, [...]

Słówka od 1 do 10: der Abend – der Alkohol

1. der Abend, -s, -e wieczór Guten Abend! Dobry wieczór! 2. das Abendessen, -s, kolacja (też: das Abendbrot, -es, -e) Um wie viel Uhr beginnt das Abendessen? O której godzinie zaczyna się kolacja? 3. aber ale; jednak; ależ Ich bin müde, aber ich gehe spazieren. Jestem zmęczony/a, ale idę [...]