Jak zbudowana jest lista 1000 słów?

Strona 1000slowniemiecki.pl to alfabetyczna lista 1000 najpopularniejszych i najczęściej stosowanych słówek niemieckich dla początkujących (nauka niemalże „od zera”) wzgl. średniozaawansowanych (jako ugruntowanie oraz precyzyjne usystematyzowanie dotychczas posiadanej wiedzy w związku z poszerzeniem swoich kompetencji językowych o rodzajnik, dopełniacz, liczbę mnogą, formy podstawowe czasowników oraz stopniowanie przymiotników wzgl. przysłówków, tudzież zapoznanie się z obocznościami i wybranymi istotnymi zdaniami/frazami przykładowymi).

Rzeczowniki (np. der Vater, -s, Väter) zaopatrzono w rodzajnik (der), formę dopełniacza (des Vaters) oraz liczbę mnogą (die Väter).

Czasowniki (np. abfahren – fährt ab, fuhr ab, ist abgefahren) wyposażono w formę trzeciej osoby czasu teraźniejszego (er/sie/es fährt ab), formę czasu przeszłego prostego Präteritum/Imperfekt (er/sie/es fuhr ab) oraz formę czasu przeszłego złożonego Perfekt/Partizip II wraz z czasownikiem posiłkowym (er/sie/es ist abgefahren).

Przymiotniki wzgl. przysłówki (np. alt, älter am ältesten) wyekwipowano w informację o stopniu wyższym (älter) oraz najwyższym (am ältesten). W (bardzo) nielicznych przypadkach, w których tworzenie form stopniowalnych nie jest praktykowane, informacji takowej oczywiście nie podano.

Jak się uczyć?

Prościej niż myślisz! Wystarczy codziennie wynotować sobie do zeszytu maksymalnie (!) około 20-30 słówek (Wpisy na stronie zawierają natomiast po 10 słówek, żeby każdy mógł wybrać własne tempo nauki.) i powtarzać jak najintensywniej. Sprawdza się tu klasyczny zeszyt słówek (np. z kartką zagiętą na pół). Można również samodzielnie wykonać sobie fiszki lub skorzystać z tych zamieszczonych w każdym wpisie.


Autor zestawu: Marcin Perliński
Autor strony: Łukasz Tyczkowski

Rozpowszechnianie: bez ograniczeń w celach niekomercyjnych z każdorazowym i obowiązkowym umieszczeniem informacji o autorze (Marcin Perliński).

Print Friendly
Głosów: 10