Słówka od 1 do 100

/Słówka od 1 do 100

Słówka od 51 do 100: powtórzenie

Przyszedł czas na drugie powtórzenie zestawu słówek z metody 1000 słów w języku niemieckim. Tym razem zajmiemy się słówkami od 51 do 100. Oto one: außer - oprócz äußerst - nadzwyczaj, skrajnie auswendig - na pamięć das Auto - samochód, auto Auto fahren - prowadzić samochód das Baby - niemowlę backen - piec der Bäcker [...]

Słówka od 91 do 100: beten – das Bild

91. beten (betet, betete, hat gebetet) modlić się (zu Gott = do Boga) Jeden Abend betet er zu Gott. Każdego wieczora on modli się do Boga. 92. betrachten (betrachtet, betrachtete, hat betrachtet) przyglądać się; oglądać; traktować/poczytywać (jako) Die Kunden betrachten das Haus. Klienci oglądają dom. 93. beträchtlich (beträchtlicher, am beträchtlichsten) znaczny, [...]

Słówka od 81 do 90: das Beispiel – besuchen

81. das Beispiel, -s, -e przykład Zum Beispiel. Na przykład. 82. bekommen (bekommt, bekam, hat bekommen) dostać, otrzymywać Was hast du zum Geburtstag bekommen? Co dostałeś/aś na urodziny? 83. das Benzin -s, -e benzyna (pot. der Sprit, -s, -) Das Benzin wird leider immer teurer. Benzyna staje się niestety [...]

Słówka od 71 do 80: die Bar – das Bein

71. die Bar, -, -s bar (lokal) Die Bar befindet sich gleich um die Ecke. Bar znajduje się zaraz za rogiem. 72. der Bär, -en, -en niedźwiedź, miś Im Zoo haben wir einen Bär gesehen. W zoo widzieliśmy niedźwiedzia. 73. der Bart, -(e)s, Bärte broda Sein Bart ist schon [...]

Słówka od 61 do 70: das Badezimmer – bar

61. das Badezimmer, -s, - łazienka Dein Badezimmer gefällt mir sehr. Twoja łazienka bardzo mi się podoba. 62. der Bahnhof, -s, ...höfe dworzec kolejowy Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Przepraszam, jak dojdę do dworca kolejowego? 63. bald (eher, am ehesten) wkrótce; zaraz; niebawem Bald wird es regnen. Zaraz [...]

Słówka od 51 do 60: außer – das Bad

51. außer oprócz Außer ihm konnte das niemand lesen. Oprócz niego nikt nie mógł tego przeczytać. 52. äußerst nadzwyczaj, skrajnie Das ist wirklich äußerst gefährlich. To naprawdę jest skrajnie niebezpieczne. 53. auswendig na pamięć Der Schüler lernt das Gedicht auswendig. Uczeń uczy się wiersza na pamięć. 54. das Auto, [...]

Słówka od 1 do 50: powtórzenie

Powtórzenie słówek od 1 do 50. Szybki rzut oka na poniższą listę, a następnie rozwiązujemy test i sprawdzamy się w tłumaczeniu. der Abend - wieczór das Abendessen - kolacja aber - ale; jednak; ależ abfahren - odjeżdżać die Abfahrt - odjazd abreisen - wyjeżdżać abwesend - nieobecny acht - osiem die Adresse - adres der [...]

Słówka od 41 do 50: die Art – ausgezeichnet

41. die Art, -, -en gatunek; rodzaj; sposób Auf diese Art (und Weise) soll man sich am Tisch nicht benehmen. W ten sposób nie powinno się zachowywać przy stole. 42. der Arzt, -es, Ärzte/Ärztin, -, -nnen lekarz/lekarka Unser Bruder ist Arzt von Beruf. Nasz brat jest lekarzem z zawodu. 43. auch [...]

Słówka od 31 do 40: der Apfel – die Armee

31. der Apfel, -s, Äpfel jabłko Dieser Apfel ist zu sauer. To jabłko jest zbyt kwaśne. 32. der Appetit, -s, -e apetyt Guten Appetit! Smacznego! 33. die Aprikose, -, -n morela Ich mag Aprikosen. Lubię morele. 34. der April, -s, -e kwiecień Im April haben wir eine [...]

Słówka od 21 do 30: die Anfrage – der Anzug

21. die Anfrage, -, -n zapytanie Bitte schicken Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail. Proszę wysłać nam Państwa zapytanie przez e-mail. 22. angenehm (angenehmer, am angenehmsten) przyjemny; miły; miło Hier kann man die Zeit angenehm verbringen. Tutaj można miło spędzić czas. 23. die Angst, -, Ängste strach Hab keine [...]