Słówka od 101 do 200

/Słówka od 101 do 200

Słówka od 151 do 200: powtórzenie

Dzisiaj zrobimy czwarte powtórzenie słówek z metody 1000 słów w języku niemieckim. Gdybyście chcieli sięgnąć po wcześniejsze zestawy powtórzeniowe, to zapraszam, oto linki: Słówka od 1 do 50: powtórzenie, Słówka od 51 do 100: powtórzenie, Słówka od 101 do 150: powtórzenie. Interaktywne fiszki oraz test znajdziecie oczywiście na dole wpisu. dass - że, iż das Datum - [...]

Słówka od 191 do 200: die Ehefrau – einfach

191. die Ehefrau, -, -en żona, małżonka Seine Ehefrau ist letztes Jahr gestorben. Jego żona zmarła w zeszłym roku. 192. der Ehemann, -(e)s, ...männer mąż, małżonek Ihr Ehemann arbeitet im Ausland. Jej mąż pracuje za granicą. 193. eher raczej; wcześniej; szybciej/prędzej Sie ist eher zu jung dafür. Ona jest [...]

Słówka od 181 do 190: drinnen – die Ecke

181. drinnen, drin wewnątrz Den ganzen Tag haben die Kinder drinnen verbracht. Dzieci spędziły cały dzień wewnątrz (pod dachem). 182. drücken (drückt, drückte, hat gedrückt) naciskać; gnieść, uwierać; pchnąć (np. drzwi) Kannst du diesen Knopf drücken? Czy możesz nacisnąć ten przycisk? 183. drucken (druckt, druckte, hat gedruckt) drukować (der Drucker, -s, [...]

Słówka od 171 do 180: die Distanz – dreizehn

171. die Distanz, -, -en dystans; odległość Die Distanz zwischen diesen zwei Städten beträgt 20 km. Odległość między tymi dwoma miastami wynosi 20 km. 172. der Donner, -s, - grzmot (np. w czasie burzy) Der Donner war so laut! Ten grzmot był taki głośny! 173. der Donnerstag, -s, -e czwartek (am [...]

Słówka od 161 do 170: dich – direkt

161. dich - cię, ciebie Ich liebe dich. Kocham cię. 162. dick (dicker, am dicksten) - gruby/a Dieses Buch ist sehr dick. Ta ksiązka jest bardzo gruba. 163. die meisten - większość Die meisten Menschen erholen sich gern. Większość ludzi chętnie wypoczywa. 164. dienen (dient, diente, hat gedient) - [...]

Słówka od 151 do 160: dass – der Dezember

151. dass - że, iż Sie wusste, dass ich nicht kommen kann. Ona wiedziała, że nie mogę przyjść. 152. das Datum, -s, Daten - data (też: die Daten = dane) An dieses Datum werden wir uns lange erinnern. O tej dacie będziemy długo pamiętać. 153. der Daumen, -s, - - kciuk [...]

Słówka od 101 do 150: powtórzenie

Dzisiaj zrobimy trzecie już powtórzenie słówek z metody 1000 słów w języku niemieckim. Gdybyście chcieli sięgnąć po wcześniejsze, to zapraszam, oto linki: Słówka od 1 do 50: powtórzenie, Słówka od 51 do 100: powtórzenie. Przypominam, że fiszki znajdziecie na dole wpisu. billig - tani die Birne - gruszka bis - do bis jetzt - do teraz [...]

Słówka od 141 do 150: der Computer – darum

141. der Computer, -s, - komputer (rzadziej: der Rechner, -s, -) Was hat der Computer gekostet? Ile kosztował (ten) komputer? 142. der Cousin, -s, -s kuzyn Mein Cousin wohnt in Berlin. Mój kuzyn mieszka w Berlinie. 143. das Dach, -(e)s, Dächer dach Dieses Dach muss repariert werden. Ten dach [...]

Słówka od 131 do 140: der Bruder – das Café

131. der Bruder, -s, Brüder brat Wie alt ist dein Bruder? Ile lat ma twój brat? 132. der Brunnen, -s, - studnia; fontanna Im Park befindet sich ein schöner Brunnen. W parku znajduje się piękna fontanna. 133. die Brust, -, Brüste pierś (cycek baby/dziewuchy = die Titte, -, -n) [...]

Słówka od 121 do 130: breit – die Brücke

121. breit (breiter, am breitesten) szeroki Diese Hose ist zu breit. Te spodnie są za szerokie. 122. die Bremse, -, -n hamulec; giez (bydlęcy) In diesem Auto sind die Bremsen kaputt. W tym samochodzie hamulce są zepsute. 123. brennen (brennt, brannte, hat gebrannt) płonąć, palić się; pędzić alkohol (np. bimber) [...]