1. der Abend, -s, -e
wieczór

Guten Abend!
Dobry wieczór!

2. das Abendessen, -s,
kolacja (też: das Abendbrot, -es, -e)

Um wie viel Uhr beginnt das Abendessen?
O której godzinie zaczyna się kolacja?

3. aber
ale; jednak; ależ

Ich bin müde, aber ich gehe spazieren.
Jestem zmęczony/a, ale idę na spacer.

4. abfahren (fährt ab, fuhr ab, ist abgefahren)
odjeżdżać (np. pociąg)

Der Zug ist schon abgefahren.
Pociąg już odjechał.

5. die Abfahrt, -, -en
odjazd

Wann ist die Abfahrt des Zuges?
Kiedy jest odjazd pociągu?

6. abreisen (reist ab, reiste ab, ist abgereist)
wyjeżdżać (np. goście z hotelu)

Wann sind die Gäste abgereist?
Kiedy wyjechali goście?

7. abwesend
nieobecny

Er war heute abwesend.
On był dzisiaj nieobecny.

8. acht
osiem

Mein Sohn ist acht Jahre alt.
Mój syn ma osiem lat.

9. die Adresse, -, -n
adres (też: die Anschrift, -, -en)

Kannst du deine Adresse angeben?
Czy możesz podać swój adres?

10. der Alkohol, -s, -e
alkohol

Sie trinkt keinen Alkohol.
Ona nie pije alkoholu.

Fiszki online ze słówkami 1-10

Print Friendly
Głosów: 6