11. alle
wszyscy; wszystkie

Alle kleinen Kinder sind süß.
Wszystkie małe dzieci są słodkie.

12. allein
sam; samotny

Er ist letztens so allein.
On jest ostatnio taki samotny.

13. alles
wszystko

Alles klar?
Wszystko jasne?

14. als
gdy; kiedy; niż (przy porównaniach)

Als ich ein Kind war, konnte ich noch nicht schwimmen.
Gdy byłem/am dzieckiem, nie potrafiłem/am jeszcze pływać.

Monika ist jünger als ich.
Monika jest młodsza niż ja.

15. alt (älter, am ältesten)
stary

Dieses Buch ist sehr alt.
Ta książka jest bardzo stara.

Wie alt bist du?
Ile masz lat?

16. das Alter, -s, –
wiek (ilość lat na karku)

Das Alter ist nicht wichtig.
Wiek nie jest ważny.

17. die Ameise, -, -n
mrówka

Thomas arbeitet fleißig wie eine Ameise.
Tomasz pracuje pilnie jak mrówka.

18. an
przy; na

Das Bild hängt an der Wand.
Obrazek wisi na ścianie.

19. andere
inni, -e

Ich suche andere Beispiele.
Szukam innych przykładów.

20. der Anfang, -s, Anfänge
początek

Jeder Film hat seinen Anfang und sein Ende.
Każdy film ma swój początek i koniec.

Fiszki online ze słówkami 11-20

Print Friendly
Głosów: 3