171. die Distanz, -, -en
dystans; odległość

Die Distanz zwischen diesen zwei Städten beträgt 20 km.
Odległość między tymi dwoma miastami wynosi 20 km.

172. der Donner, -s, –
grzmot (np. w czasie burzy)

Der Donner war so laut!
Ten grzmot był taki głośny!

173. der Donnerstag, -s, -e
czwartek (am Donnerstag = w czwartek)

Der Donnerstag ist der vierte Tag der Woche.
Czwartek jest czwartym dniem tygodnia.

174. doppelt
podwójne

Dieses Haus ist doppelt so groß wie jenes.
Ten dom jest dwa razy większy (dosł. dwa razy tak duży) od tamtego.

175. das Dorf, -(e)s, Dörfer
wieś (też: auf dem Land = na wsi; poza miastem)

Das Leben auf dem Dorf ist ruhig.
Życie na wsi jest spokojne.

176. dort
tam

Dort kann man sich gut erholen.
Tam można dobrze wypocząć.

177. draußen
na zewnątrz

Draußen ist es kalt, zieh dich warm an.
Na zewnątrz jest zimno, ubieraj się ciepło.

178. drei
trzy

Sie haben drei Kinder.
Oni mają troje dzieci.

179. dreißig
trzydzieści

Er wohnt hier seit dreißig Jahren.
On mieszka tu od trzydziestu lat.

180. dreizehn
trzynaście

Sie ist dreizehn Jahre alt.
Ona ma trzynaście lat.

Fiszki online ze słówkami 171-180

Print Friendly
Głosów: 2