71. die Bar, -, -s
bar (lokal)

Die Bar befindet sich gleich um die Ecke.
Bar znajduje się zaraz za rogiem.

72. der Bär, -en, -en
niedźwiedź, miś

Im Zoo haben wir einen Bär gesehen.
W zoo widzieliśmy niedźwiedzia.

73. der Bart, -(e)s, Bärte
broda

Sein Bart ist schon zu lang.
Jego broda jest już za długa.

74. der Bauernhof, -(e)s, …höfe
gospodarstwo rolne; zagroda (chłopska)

Diese Sommerferien verbringe ich auf dem Bauernhof.
Te wakacje spędzam na gospodarstwie.

75. der Baum, -(e)s, Bäume
drzewo (= roślina)

Vor dem Haus wächst ein alter Baum.
Przed domem rośnie stare drzewo.

76. bedeuten (bedeutet, bedeutete, hat bedeutet)
znaczyć, oznaczać

Was bedeutet das?
Co to znaczy?

77. beenden (beendet, beendete, hat beendet)
skończyć, zakończyć

Beenden wir diese Diskussion.
Zakończmy tę dyskusję.

78. beginnen (beginnt, begann, hat begonnen)
zacząć (się)

Um wie viel Uhr beginnt die Vorstellung?
O której godzinie zaczyna się przedstawienie?

79. beide
obaj, obie, oboje

Geht ihr beide ins Theater?
Idziecie obaj/obie/oboje do teatru?

80. das Bein, -(e)s, -e
noga; kość (np. das Brustbein, -s, -e = mostek)

Sie hat lange Beine.
Ona ma długie nogi.

Fiszki online ze słówkami 71-80

Print Friendly
Głosów: 2