91. beten (betet, betete, hat gebetet)
modlić się (zu Gott = do Boga)

Jeden Abend betet er zu Gott.
Każdego wieczora on modli się do Boga.

92. betrachten (betrachtet, betrachtete, hat betrachtet)
przyglądać się; oglądać; traktować/poczytywać (jako)

Die Kunden betrachten das Haus.
Klienci oglądają dom.

93. beträchtlich (beträchtlicher, am beträchtlichsten)
znaczny, pokaźny

Die Preise sind beträchtlich gestiegen.
Ceny znacznie wzrosły.

94. betrunken (betrunkener, am betrunkensten)
pijany

Er war zu betrunken, um Auto zu fahren.
On był zbyt pijany, żeby prowadzić samochód.

95. das Bett, -(e)s, -en
łóżko

Ich bin müde, ich will zu Bett gehen.
Jestem zmęczony/a, chcę iść do łóżka/spać.

96. bewegen (bewegt, bewegte, hat bewegt)
poruszać, wprawiać w ruch

Der Wind hat die Blätter bewegt.
Wiatr poruszał liśćmi.

97. bewegen (bewegt, bewog/bewegte, hat bewogen/bewegt)
poruszyć, poruszać (emocjonalnie)

Ihre Geschichte hat uns bewogen.
Jej historia poruszyła nas (emocjonalnie).

98. die Biene, -, -n
pszczoła

Der Imker züchtet die Bienen.
Pszczelarz hoduje pszczoły.

99. das Bier, -s, -e
piwo

Sie trinkt kein Bier.
Ona nie pije piwa.

100. das Bild, -(e)s, -er
obraz; obrazek; ilustracja; fotografia

Das Bild hängt an der Wand.
Obrazek wisi na ścianie.

Fiszki online ze słówkami 91-100

Print Friendly
Głosów: 1