Słówka od 1 do 50: powtórzenie

Powtórzenie słówek od 1 do 50. Szybki rzut oka na poniższą listę, a następnie rozwiązujemy test i sprawdzamy się w tłumaczeniu. der Abend - wieczór das Abendessen - kolacja aber - ale; jednak; ależ abfahren - odjeżdżać die Abfahrt - odjazd abreisen - wyjeżdżać abwesend - nieobecny acht - osiem die Adresse - adres der [...]