Słówka od 51 do 60: außer – das Bad

51. außer oprócz Außer ihm konnte das niemand lesen. Oprócz niego nikt nie mógł tego przeczytać. 52. äußerst nadzwyczaj, skrajnie Das ist wirklich äußerst gefährlich. To naprawdę jest skrajnie niebezpieczne. 53. auswendig na pamięć Der Schüler lernt das Gedicht auswendig. Uczeń uczy się wiersza na pamięć. 54. das Auto, [...]