Słówka od 61 do 70: das Badezimmer – bar

61. das Badezimmer, -s, - łazienka Dein Badezimmer gefällt mir sehr. Twoja łazienka bardzo mi się podoba. 62. der Bahnhof, -s, ...höfe dworzec kolejowy Entschuldigung, wie komme ich zum Bahnhof? Przepraszam, jak dojdę do dworca kolejowego? 63. bald (eher, am ehesten) wkrótce; zaraz; niebawem Bald wird es regnen. Zaraz [...]