Słówka od 21 do 30: die Anfrage – der Anzug

21. die Anfrage, -, -n zapytanie Bitte schicken Sie uns Ihre Anfrage per E-Mail. Proszę wysłać nam Państwa zapytanie przez e-mail. 22. angenehm (angenehmer, am angenehmsten) przyjemny; miły; miło Hier kann man die Zeit angenehm verbringen. Tutaj można miło spędzić czas. 23. die Angst, -, Ängste strach Hab keine [...]