Słówka od 191 do 200: die Ehefrau – einfach

191. die Ehefrau, -, -en żona, małżonka Seine Ehefrau ist letztes Jahr gestorben. Jego żona zmarła w zeszłym roku. 192. der Ehemann, -(e)s, ...männer mąż, małżonek Ihr Ehemann arbeitet im Ausland. Jej mąż pracuje za granicą. 193. eher raczej; wcześniej; szybciej/prędzej Sie ist eher zu jung dafür. Ona jest [...]